ตักบาตรตอนเช้า

ด้านหน้าทางเข้ารีสอร์ท 6.30 น. เป็นต้นไป สามารถสั่งชุดใส่บาตรกับทางรีสอร์ทได้ ราคาเริ่มต้นที่ชุดละ 50 บาท หรือเตรียมมาเองได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเข้าพักอย่างน้อย 2 วัน

ตักบาตรตอนเช้า

ด้านหน้าทางเข้ารีสอร์ท 6.30 น. เป็นต้นไป สามารถสั่งชุดใส่บาตรกับทางรีสอร์ทได้ ราคาเริ่มต้นที่ชุดละ 50 บาท หรือเตรียมมาเองได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเข้าพักอย่างน้อย 2 วัน