พิธีหมั้น และพิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์

พิธีหมั้น และพิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ (รองรับได้ 50ท่าน)

ณ. ห้องบุหงาตันหยง

Free : ชุดอาหารว่าง Coffee break ( ชา/กาแฟ ) หรือ น้ำสมุทรไพร 50 ที่ (complimentary set of coffee break

Free : voucher บ้านพัก สำหรับ 2 ท่าน ( บ้านบุหงา/บ้านพยับหมอก) จำนวน 1 คืน