คาราโอเกะ

เหมาะสำหรับการสังสรรค์เป็นหมู่คณะ เครื่องเสียงคาราโอเกะจะมีอุปกรณ์ให้ครบ เช่น ไมค์ลอย ลำโพงขนาดใหญ่ โปรเจคเตอร์ (แจ้งล่วงหน้า) มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลเครื่องเสียง และอยู่ให้บริการจนจบ เริ่มตั้งแต่ 18.00 – 22.00 น.

คาราโอเกะ

เหมาะสำหรับการสังสรรค์เป็นหมู่คณะ เครื่องเสียงคาราโอเกะจะมีอุปกรณ์ให้ครบ เช่น ไมค์ลอย ลำโพงขนาดใหญ่ โปรเจคเตอร์ (แจ้งล่วงหน้า) มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลเครื่องเสียง และอยู่ให้บริการจนจบ เริ่มตั้งแต่ 18.00 – 22.00 น.

คาราโอเกะ

     เหมาะสำหรับการสังสรรค์เป็นหมู่คณะ เครื่องเสียงคาราโอเกะจะมีอุปกรณ์ให้ครบ เช่น ไมค์ลอย ลำโพงขนาดใหญ่ โปรเจคเตอร์ (แจ้งล่วงหน้า) มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลเครื่องเสียง และอยู่ให้บริการจนจบ เริ่มตั้งแต่ 18.00 – 22.00 น. ลูกค้าควรเตรียมอุปกรณ์ เช่น Thumb drive และ Notebook ให้พร้อม หากมีการฉายภาพต่างๆ เนื่องจากทางรีสอร์ทไม่มีบริการในส่วนนี้