ตักบาตรตอนเช้า

ด้านหน้าทางเข้ารีสอร์ท 06.00 - 06.30 น. โดยประมาณ สามารถสั่งชุดใส่บาตรกับทางรีสอร์ทราคาเริ่มต้นที่ชุดละ 50 บาท (กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเข้าพักอย่างน้อย 2 วัน) หรือเตรียมมาเองได้ตามอัธยาศัย

ตักบาตรตอนเช้า

ด้านหน้าทางเข้ารีสอร์ท 06.00 - 06.30 น. โดยประมาณ สามารถสั่งชุดใส่บาตรกับทางรีสอร์ทราคาเริ่มต้นที่ชุดละ 50 บาท (กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเข้าพักอย่างน้อย 2 วัน) หรือเตรียมมาเองได้ตามอัธยาศัย