นวดแผนไทย

นวดตัว / นวดเท้า บริการขั้นต่ำ 2 ชม. ราคา 500 บาท โดยชำระค่าบริการกับหมอนวด หมายเหตุ : รบกวนจองก่อนล่วงหน้า หมอนวดใช้เวลาเดินทาง 30 – 45 นาที ตั้งแต่เวลา 8.00 – 18.00 น.

นวดแผนไทย

นวดตัว / นวดเท้า บริการขั้นต่ำ 2 ชม. ราคา 500 บาท โดยชำระค่าบริการกับหมอนวด หมายเหตุ : รบกวนจองก่อนล่วงหน้า หมอนวดใช้เวลาเดินทาง 30 – 45 นาที ตั้งแต่เวลา 8.00 – 18.00 น.