ศาลาชมวิว

ศาลานั่งเล่น เปิดไว้ให้ลูกค้านั่งพักผ่อน ชมวิว เปลี่ยนบรรยากาศพูดคุยกัน

ศาลาชมวิว

ศาลานั่งเล่น เปิดไว้ให้ลูกค้านั่งพักผ่อน ชมวิว เปลี่ยนบรรยากาศพูดคุยกัน