สนามกีฬา, ฟุตซอล

ลานสนามขนาดใหญ่ สร้างเพื่อวัตถุประสงค์ให้ลูกค้าได้ออกกำลังกายระหว่างการมาพักผ่อน ที่รีสอร์ทมีอุปกรณ์กีฬาให้บริการ

สนามกีฬา, ฟุตซอล

ลานสนามขนาดใหญ่ สร้างเพื่อวัตถุประสงค์ให้ลูกค้าได้ออกกำลังกายระหว่างการมาพักผ่อน ที่รีสอร์ทมีอุปกรณ์กีฬาให้บริการ