สระน้ำตก

ความลึก 150 ซม. ลูกค้าสามารถเล่นสระน้ำตกได้โดยไม่ต้องใส่ชุดว่ายน้ำ ทางรีสอร์ทใช้วิธีบำบัดน้ำโดยธรรมชาติ ดังนั้นสระน้ำจะมีสีขุ่นบ้างซึ่งเป็นปกติ ทางรีสอร์ทไม่มีบริการผ้าเช็ดตัวให้สำหรับลูกค้า

สระน้ำตก

ความลึก 150 ซม. ลูกค้าสามารถเล่นสระน้ำตกได้โดยไม่ต้องใส่ชุดว่ายน้ำ ทางรีสอร์ทใช้วิธีบำบัดน้ำโดยธรรมชาติ ดังนั้นสระน้ำจะมีสีขุ่นบ้างซึ่งเป็นปกติ ทางรีสอร์ทไม่มีบริการผ้าเช็ดตัวให้สำหรับลูกค้า

สระน้ำตก

   สระน้ำตก                                        

     สระว่ายน้ำของบุหงาส่าหรี รีสอร์ท เปิดให้บริการในรูปแบบสระธรรมชาติ หมายถึง เราพยายามใช้สารเคมีเพื่อการดูแลและบำบัดน้ำในสระให้น้อยที่สุด เพื่อคงความเป็นธรรมชาติให้มากที่สุด เมื่อได้ว่ายน้ำในสระธรรมชาติจะรู้สึกสบายตัว ไม่รู้สึกแพ้และไม่แสบตา ให้ความรู้สึกเหมือนเล่นน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ จึงสามารถใส่ชุดสบายๆ ไม่จำเป็นต้องใส่ชุดว่ายน้ำก็สามารถเล่นได้   เพราะเราเข้าใจดีว่า ในบางครั้งการเดินทางของแต่ละท่านนั้นมีระยะเวลาในการเตรียมตัวไม่เท่ากันอาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนั้นเราจึงอยากให้ทุกท่านมีสิทธิ์เท่ากันในการใช้บริการต่างๆภายในรีสอร์ท โดยไม่ต้องจำกัดสิทธิ์กันเพียงเพราะไม่ได้เตรียมชุดสำหรับว่ายน้ำมา แม้จะเป็นสระแบบธรรมชาติ แต่ก็ต้องได้รับการดูแลมากกว่าสระแบบมาตรฐานทั่วไป ทั้งเรื่องของความสะอาดและความที่อาจจะธรรมชาติเกินไป จนมีสัตว์ที่ไม่พึงประสงค์เข้ามาอาศัยร่วมด้วย

 ดังนั้นเราจึงมีข้อตกลงร่วมกันในการใช้บริการดังนี้ คือ

1.กรุณาช่วยกันรักษาความสะอาด

2.ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น

3.เวลาเปิดให้บริการ 08.30 – 18.00 น. หากในบางฤดูกาลมืดเร็วกว่าปกติ ทางรีสอร์ท  ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดสระเร็วกว่าที่แจ้งไว้

4.ห้ามว่ายน้ำในขณะที่ฝนตกหรือฟ้าคะนอง

5.ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีเล่นน้ำโดยไม่มีผู้ปกครอง และเด็กเล็กควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด

6.ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในสระว่ายน้ำ

7.บุหงาส่าหรี รีสอร์ท ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการเฉพาะลูกค้าที่มาเข้าพักเท่านั้น

หมายเหตุ :

      ในช่วงฤดูร้อน ทางรีสอร์ทมีนโยบายประหยัดน้ำ ในส่วนของสระว่ายน้ำอาจมีการลดระดับน้ำในสระว่ายน้ำให้น้อยลงกว่าปริมาณปกติ แต่ยังคงเปิดให้บริการ แต่หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้ง