สอนจัดดอกไม้

รองรับได้สูงสุด 35 ท่าน เหมาะสำหรับผู้สนใจเรียนจัดดอกไม้ เพื่อนำไปประกอบอาชีพ หรือให้เป็นของขวัญ เป็นการทำกิจกรรมเพื่อฝึกสมาธิ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

สอนจัดดอกไม้

รองรับได้สูงสุด 35 ท่าน เหมาะสำหรับผู้สนใจเรียนจัดดอกไม้ เพื่อนำไปประกอบอาชีพ หรือให้เป็นของขวัญ เป็นการทำกิจกรรมเพื่อฝึกสมาธิ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

สอนจัดดอกไม้

     รองรับได้สูงสุด 35 ท่าน เหมาะสำหรับผู้สนใจเรียนจัดดอกไม้ เพื่อนำไปประกอบอาชีพ หรือให้เป็นของขวัญ เป็นการทำกิจกรรมเพื่อฝึกสมาธิ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

     หมายเหตุ : หลักสูตรการสอนเป็นหลักสูตรแบบสากล เรียนจากอาจารย์ผู้มีความรู้ด้านดอกไม้โดยตรง ค่าเรียนแล้วแต่แบบที่ลูกค้าต้องการ