แค้มป์ไฟ

มีบริการหลายจุด รับได้ประมาณ 15 – 30 ท่าน มีค่าบริการแค้มป์ไฟจุดละ 1,500 บาท ตั้งแต่เวลา 18.00 – 20.00 น.

แค้มป์ไฟ

มีบริการหลายจุด รับได้ประมาณ 15 – 30 ท่าน มีค่าบริการแค้มป์ไฟจุดละ 1,500 บาท ตั้งแต่เวลา 18.00 – 20.00 น.

แค้มป์ไฟ

     มีบริการหลายจุด รับได้ประมาณ 15 – 30 ท่าน มีค่าบริการแค้มป์ไฟจุดละ 1,500 บาท ตั้งแต่เวลา 18.00 – 22.00 น.

     หมายเหตุ : แค้มป์ไฟแต่ละจุด จะอยู่ใกล้กับบริเวณบ้านพัก ทางรีสอร์ทอนุญาตลูกค้าให้เล่นดนตรี เช่น กีตาร์เบาๆ ได้ แต่ไมอนุญาตเครื่องเสียงคาราโอเกะ เพราะจะก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนลูกค้าท่านอื่น หากต้องการจุดไฟที่แค้มป์ กรุณาแจ้งเจ้าพนักงานให้ทราบ