Do&Don't

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลที่ควรทราบก่อนการเข้าพัก

Do&Don't

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลที่ควรทราบก่อนการเข้าพัก

Do&Don't

 

DO&DON’T ข้อมูลที่ควรทราบก่อนการเข้าพัก

1.Check-In/ Check-Out

@ Check-In ได้ตั้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป

@ Check-Out ก่อนเวลา 12.00น.

@ หากมีความประสงค์เข้าพักหลัง20.00น. กรุณาติดต่อเคาน์เตอร์ที่ 092-646-6329

@ เคาน์เตอร์ให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00น. – 20.30 น.ทุกวัน หากต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่หลังเวลาทำการสามารถติดต่อได้ที่  092-646-6329

2.การสำรองบ้านพักจากช่องทางต่างๆ

@ ท่านที่สำรองบ้านพักของบุหงาส่าหรี รีสอร์ทผ่านเว็บไซต์ หรือ บริษัทนำเที่ยวต่างๆ เช่น AGODA ควรโทรเข้ามายืนยันการเดินทางด้วยตัวเองที่ 062-394-4246, 063-249-4246 ในวันและเวลาทำการ

@ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจอง หรือเลื่อน หรือยกเลิกการจอง ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและช่องทางการจองนั้นๆ โดยผู้จองต้องทำการติดต่อโดยตรงที่ช่องทางที่ทำการจอง เช่น หากลูกค้าสำรองบ้านพักผ่านอโกดา เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการจองหรือยกเลิกการจองต้องติดต่อโดยตรงกับอโกดา และเป็นไปตามเงื่อนไขของอโกดาเท่านั้น โดยรีสอร์ทไม่สามารถแทรกแซงหรือเปลี่ยนแปลงได้โดยพลการ

@ รีสอร์ทขอสงวนสิทธ์ ในการจองแบบระบุเลขบ้านสำหรับท่านที่จองโดยตรงกับรีสอร์ทเท่านั้น

3.การใช้เสียง

@ ทางรีสอร์ทมีบริการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์/ คาราโอเกะให้กับลูกค้า โดยจัดในบริเวณ ที่รีสอร์ทจัดให้เท่านั้น

@ รีสอร์ทมีบริการแคมป์ไฟให้ผู้เข้าพักสามารถใช้บริการได้ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดและค่าใช้จ่ายได้ที่ฝ่ายขาย แต่ไม่สามารถจัดเป็นคาราโอเกะที่บริเวณลานแคมป์ไฟได้

@ งดใช้เสียงหลังเวลา 22.00 น. เนื่องจากรีสอร์ทอยู่ใกล้เขตอุทยานแห่งชาติ

@ ห้ามใช้เครื่องขยายเสียงทุกประเภท ในบริเวณบ้านพัก หากฝ่าฝืน ปรับ 5,000บ.

4.การนำเข้าอาหาร

@ งดการประกอบอาหารทุกชนิดภายในบ้านพัก

@ รีสอร์ทอนุโลมเฉพาะ การปิ้ง/ย่าง บาร์บีคิวเท่านั้น โดยการนำเข้าอาหารสดมีค่าธรรมเนียมในการนำเข้า(สามารถสอบถามค่าใช้จ่ายโดยตรงได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย)

@ ผู้เข้าพักต้องปิ้ง/ย่างในบริเวณที่รีสอร์ทจัดให้เท่านั้น  โซนบ้านพักที่สามารถปิ้งย่างในบริเวณที่ใกล้กับบ้านพักได้ มีดังนี้

 -บ้านมะรุม

 -ห้องกล่องกระดุมชาย

 -ห้องกล่องกระดุมหญิง

 -บ้านหมากแดง

@ งดใช้เตาแก๊สและเตาหุงต้มทุกชนิด และห้ามก่อกองไฟโดยไม่ได้รับอนุญาต

@ หากนำอาหารที่ปรุงสุก/พร้อมทานเข้ามา ทางรีสอร์ทไม่คิดค่าใช้จ่าย

@ งดการบริการยืมภาชนะต่างๆ และห้ามนำภาชนะต่างๆออกจากบริเวณร้านอาหาร

@ โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด และทิ้งเศษอาหารลงถังขยะให้เรียบร้อย

5.สัตว์เลี้ยง

@ การนำสัตว์เลี้ยงเข้าพัก รีสอร์ทคิดค่าธรรมเนียมตัวละ 500 บ.

@ โปรดนำเครื่องใช้ของสัตว์เลี้ยงมาเอง ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ต่างๆในบ้านพักร่วมกับสัตว์เลี้ยง หากฝ่าฝืนทางรีสอร์ทขอคิดค่าใช้จ่ายตามจริงของอุปกรณ์/เครื่องใช้นั้น

@ ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาใช้บริการบริเวณร้านอาหารและสระว่ายน้ำของรีสอร์ท

6.สิ่งอำนวยความสะดวกภายในบ้านพัก

@ ทางรีสอร์ทให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานดังนี้

 -น้ำดื่มในบ้านพักฟรี ตามจำนวนการจองบ้านพัก

 -ไดร์เป่าผม(ยกเว้นห้องชงโค,กล่องกระดุม ชาย-หญิง และบ้านหมากแดง)

 -เครื่องปรับอากาศ

 -โทรทัศน์

 -ตู้เย็น (ยกเว้นห้องพักโซนชงโค)

 -เครื่องทำน้ำอุ่น

 -กาน้ำร้อน (สามารถติดต่อขอยืมได้ที่เคาน์เตอร์)

@ ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าพักเคลื่อนย้ายอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆ ภายในบ้านพักโดยเด็ดขาด

@ หากผู้เข้าพักก่อให้เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินของรีสอร์ท เช่น ชำรุด, เกิดคราบสกปรกจนไม่สามารถคืนสภาพเดิมได้, สูญหาย ทางรีสอร์ทขอคิดค่าใช้จ่ายตามอัตราที่รีสอร์ทระบุ

7.สิ่งอำนวยความสะดวกภายในรีสอร์ท

@ สระน้ำตก ให้บริการเวลา 08.00-18.00น. สามารถใช้บริการได้โดยไม่ต้องใส่ชุดว่ายน้ำ

@ สนามฟุตซอล, พื้นที่ส่วนกลางภายในรีสอร์ทสามารถใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่หากต้องการจัดสถานที่เป็นเฉพาะส่วนตัว หรือใช้บริการเพิ่มเติมจากสถานที่ที่มีอยู่เดิม มีค่าใช้จ่าย(สามารถสอบถามค่าใช้จ่ายโดยตรงได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย)

@ รีสอร์ทมีอุปกรณ์กีฬาให้ยืมเช่น ฟุตบอล, ตะกร้อ เป็นต้น สามารถมายืมได้ที่หน้าเคาน์เตอร์ โดยชำระมัดจำไว้ และเมื่อนำอุปกรณ์กีฬามาคืน สามารถรับเงินมัดจำคืนได้เต็มจำนวน (หากไม่เกิดความเสียหาย)

@ รีสอร์ทมีบริการ สมุนไพร แช่มือ-แช่เท้า ให้บริการกับผู้เข้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ให้บริการเวลา 17.00-18.00น. โดยจะงดให้บริการหากมีผู้ใช้บริการไม่ถึง20ท่าน หรือฝนตก

@ ขอความกรุณาผู้เข้าพักทำกิจกรรมสันทนาการภายในรีสอร์ท เช่น สระว่ายน้ำ, ลานสไลด์, สนามฟุตซอล ด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากทางรีสอร์ทไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำเฉพาะจุด  และหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นภายในรีสอร์ท อันเกิดขึ้นจากความประมาท, ความคึกคะนอง หรือความมึนเมาอันเกิดจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ ทางรีสอร์ทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

@ ทางรีสอร์ทไม่มีบริการตกแต่งสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ

@ หากลูกค้าที่เดินทางเป็นหมู่คณะ มีความประสงค์ใช้ห้องสัมมนาเกินเวลาที่กำหนด ขอความกรุณาแจ้งล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ก่อนเข้าพัก

@ หากผู้เข้าพักจัดตกแต่งสถานที่ เพื่อทำกิจกรรมภายในรีสอร์ท ขอความกรุณาจัดเก็บอุปกรณ์ตกแต่ง และดูแลสถานที่ให้สะอาดเรียบร้อยเหมือนเดิม

8.ทรัพย์สินและของมีค่า

@ ขอความกรุณาผู้เข้าพักตรวจสอบทรัพย์สินมีค่าและนำติดตัวทุกครั้งก่อนออกจากบ้านพัก หรือ Check-Out หากสูญหายทางรีสอร์ทไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

@ หากพบสิ่งของ/ทรัพย์สินที่ผู้เข้าพักลืมไว้ ทางรีสอร์ทจะแจ้งให้ทราบ หากไม่สามารถติดต่อผู้เข้าพักได้ ทางรีสอร์ทจะเก็บสิ่งของไว้เป็นเวลา 3 วันเพื่อรอการยืนยันกลับจากลูกค้า

@ หากลืมอาหาร/เครื่องดื่ม หรือสิ่งที่สามารถบูดเน่าได้ ทางรีสอร์ทขออนุญาตทิ้งทันทีโดยไม่เก็บไว้

@ ลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อมารับสิ่งของที่ลืมด้วยตัวเองได้ที่รีสอร์ท หรือที่ออฟฟิศกรุงเทพฯ ได้โดยแจ้งชื่อและข้อมูลติดต่อท่านที่มารับอย่างชัดเจน ล่วงหน้า

@ ทางรีสอร์ทคิดค่าบริการในการจัดส่งสิ่งของคืนลูกค้าชิ้นละ 300 บาท

@ รีสอร์ทไม่มีบริการรับฝากสิ่งของ/ ของมีค่าต่างๆ กับเจ้าหน้าที่ของรีสอร์ททั้งสิ้น หากทรัพย์สินสูญหาย ทางรีสอร์ทจะไม่รับผิดชอบในกรณีใดๆทั้งสิ้น

9.ยานพาหนะและการบริการรับ-ส่งลูกค้าภายในรีสอร์ท

@ ลูกค้าสามารถจอดรถหน้าบ้านพักได้ทุกหลัง

@ รีสอร์ทมีรถกอล์ฟบริการรับ-ส่งลูกค้า ตั้งแต่เวลา 07.30 – 20.00 น.สำหรับ เด็ก,ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ เป็นลำดับแรก หากต้องการใช้บริการรถกอล์ฟ สามารถติดต่อ หรือโทรแจ้งที่เคาน์เตอร์ได้ตามเวลาที่แจ้ง

@ ทางรีสอร์ทไม่มีบริการรถกอล์ฟท่องเที่ยว/นำชมสถานที่

10.การบริการอื่นๆ

@ หากลูกค้าสั่งอาหารเพื่อไปทานที่บ้านพัก ทางรีสอร์ทคิดค่าบริการ (Service Charge)จำนวน 15%

@ งดบริการส่งอาหารที่บ้านพักในวันที่ฝนตก และวันหยุดต่อเนื่องที่มีลูกค้าหนาแน่น เช่น ช่วงปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น

@ รีสอร์ทมีบริการจัดชุดใส่บาตร และนิมนต์พระเพื่อบริการลูกค้า แต่ต้องแจ้งความประสงค์ล่วงหน้า

 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยตรงได้ที่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย : 063-249-4246, 062-394-4246, 061-636-2626

เคาน์เตอร์ : 092-646-6329