น้ำกลั่นลูกใต้ใบ

   ช่วยขับของเสียในตับ ออกทางปัสสาวะ เจอจางกรดยูลิค ลดอาการปวดเก๊า มีฤทธิ์ป้องกันมะเร็งในตับ และลดน้ำตาลในเลือด