สัมมนา & งานแต่ง

พิธีฉลองมงคลสมรส และงานพิธีต่างๆ

รับเช่าสถานที่ หรือ จัดงานหมั้น งานฉลองมงคลสมรส และงานพิธีการต่างๆ

สัมมนา

ห้องสัมมนาเล็ก รองรับได้สูงสุด 35 ท่าน (Class room) เหมาะสำหรับการจัดประชุมขนาดเล็ก หรือใช้บริการเป็นห้องอาหารส่วนตัว สำหรับจัดเลี้ยงโอกาสสำคัญ ราคาเหมา 8.00 – 17.00 น. ราคา 3,500 บาท