พิธีฉลองมงคลสมรส และงานพิธีต่างๆ

     รับจัดงานหรือเช่าสถานที่สำหรับจัดพิธีหมั้น ขันหมาก งานฉลองมงคลสมรส และงานพิธีต่างๆ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย โทร. 061-636-2626, 062-394-4246, 063-249-4246

 

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายต่างๆ ขึ้นอยู่กับรายการการใช้บริการของลูกค้ากับทางรีสอร์ท

           **บุหงาส่าหรี รีสอร์ทขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับท่านเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพทุกท่านที่ให้ความสนับสนุนในการประชาสัมพันธ์กับทางรีสอร์ทค่ะ**