สัมมนา

ห้องสัมมนาเล็ก

    รองรับได้สูงสุด 40 ท่าน เหมาะสำหรับการจัดประชุมขนาดเล็ก หรือใช้บริการเป็นห้องอาหารส่วนตัว

    สำหรับลูกค้า ที่ ต้องการตกแต่งห้องสัมมนา หรือจัดนิทรรศการในห้อง และต้องการเพิ่มอุปกรณ์บางส่วน เช่น ไมโครโฟน หรือ โปรเจคเตอร์ กรุณาแจ้งล่วงหน้ากับทางเจ้าหน้าที่รับจอง ทังนี้อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมคะ ช่วยระบุลงให้ด้วยนะคะ

หมายเหตุ : รีสอร์ทบริการอุปกรณ์ flip chart 2 ตัว/ โปรเจคเตอร์/ ไมค์ลอย 2 ตัว/อุปกรณ์เครื่องเขียน

ห้องสัมมนาใหญ่

    รองรับได้สูงสุด 150 ท่าน เหมาะสำหรับการจัดประชุมสัมมนากลุ่มกลาง – ใหญ่ จัดละลายพฤติกรรม หรือใช้บริการเป็นห้องอาหารส่วนตัว สำหรับจัดเลี้ยงโอกาสสำคัญ

หมายเหตุ : รีสอร์ทบริการอุปกรณ์ flip chart 4 ตัว/ โปรเจคเตอร์/ ไมค์ลอย 2 ตัว/ อุปกรณ์เครื่องเขียน/ โพเดี้ยม/ ชุดรับรองแขก

 

รูปแบบการจัดห้องสัมมนา (ระบุรูปแบบการจัดห้องสัมมนาได้ที่ศูนย์รับจอง)